Sauvon Elävän Kulttuurin Seura

ETUSIVU > SELKU RY > HALLITUS

Hallitus

Puheenjohtaja
Matti Moilanen

Varapuheenjohtaja
Sini Sarmasto

Sihteeri
Anu Lehtonen-Sonkki

Rahastonhoitaja
Dunja Hermans

Muut jäsenet
Antti Airola
Anita Laaksonen
Yrsa Reponen
Sari Stenlund
Sami Virta
Timo Väntsi

Varalla
Leila Kakko